THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Posted on Chứng nhận 74 lượt xem
  1. Thông tin doanh nghiệp:Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI/ NEOVISION JOINT STOCK COMPANY

– Trụ sở: 611 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

–  Nhà máy/: 611 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Thông tin sản phẩm:

– Bộ lọc than hoạt tính khẩu trang 4 lớp DM01-AC;  Nhãn Hiêu: NEOVISON

–  Bộ lọc than hoạt tính NeoMask NC95;  Nhãn Hiêu: NEOVISON

–  Bộ lọc than hoạt tính Neo-Air; Nhãn Hiêu: NEOVISON

– Bộ lọc Soteria-Filter 99; Nhãn Hiêu: SOTERIA

–  Bộ lọc than hoạt tính khẩu trang NeoMask VC65; Nhãn Hiêu: NEOVISON   

3. Thông tin Chứng nhận:

– Sản phẩm được chứng nhận  Hợp quy theo QCVN08:2012/BLĐTBXH : THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP – BỘ LỌC BỤI

–  Số Giấy chứng nhận: 0401/23/CN-VTC

– Giấy chứng nhận có giá trị từ 20/06/2023 đến 19/06/2026

– Ngày Đánh giá giám sát lần 1: 15/06/2024

– Ngày Đánh giá giám sát lần 1: 15/06/2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: