Trụ sở

Posted on 144 lượt xem

Trụ sở
Address:
Văn phòng đại diện:435/5 Tân Sơn, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84911095195
Email: lienhe@vinatestco.vn
Price indication: $
Opening Hours:
Thứ 2: 8h00 – 17h00
Thứ 3: 8h00 – 17h00
Thứ 4: 8h00 – 17h00
Thứ 5: 8h00 – 17h00
Thứ 6: 8h00 – 17h00
Thứ 7: 8h00 – 17h00

Danh mục: