Kiểm định thiết bị y tế

Kiểm định thiết bị y tế

Thiết bị được sử dụng vào mục đích y tế rất đa dạng và phong phú, mỗi nhóm thiết bị thuộc quản lý của các Bộ ban ngành khác nhau qua các nghị định, thông tư hướng dẫn, ví dụ:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số: 07/2019/TT-BKHCN 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Khoa Học Và Công Nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư  Số: 36/2019/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Y tế:

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP;Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

%d bloggers like this: