Kiểm định thiết bị điện

Khách hàng cần Kiểm định thiết bị điện, trạm biến áp, máy biến áp vui lòng liên hệ hotline 0911.095.195 hoặc email Lienhe@vinatestco.vn để được tư vấn và báo giá.

Kiểm định thiết bị điện là gì

Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện (gọi tắt là kiểm định thiết bị điện) là việc đánh giá theo quy trình về mức độ an toàn của thiết bị và dụng cụ điện trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng, vận hành trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quy định kiểm định thiết bị điện

Kiểm định thiết bị điện là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng trạm điện trung thế, cao thế theo yêu cầu của  Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị, dụng cụ điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 01 năm 2017. Theo Thông tư, danh sách các thiết bị sau của trạm biến áp phải kiểm định khi đưa vào sử dụng”

kiem dinh may bien ap
Kiểm định máy biến áp

STT

Tên các thiết bị, dụng cụ điện

I

Sử dụng ở môi trường có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, với mọi cấp điện áp (Mục này bị bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 3 Thông tư 28/2017/TT-BCT)

1

Máy biến áp phòng nổ

2

Động cơ điện phòng n

3

Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ

4

Thiết bị điều khiển phòng nổ

5

Máy phát điện phòng nổ

6

Rơ le dòng rò

7

Cáp điện phòng n

8

Đèn chiếu sáng phòng n

II

Sử dụng ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 1.000V trở lên

1

Chống sét van

2

Máy biến áp

3

Máy cắt

4

Cáp điện

5

Cầu dao cách ly, cầu dao tiếp địa

III

Dụng cụ điện

1

Sào cách điện.
kiem dinh thiet bi dien
Kiểm định thiết bị điện

Quy trình kiểm định thiết bị điện

Nội dung kiểm định được quy định cụ thể trong các quy trình kiểm định được ban hành tương ứng với từng loại thiết bị, dụng cụ điện, bao gồm một hoặc nhiều nội dung chính sau:

1. Kiểm tra bên ngoài;

2. Đo điện trở cách điện;

3. Đo điện trở của các cuộn dây;

4. Kiểm tra độ bền của điện môi;

5. Đo điện trở tiếp xúc;

6. Đo dòng điện rò;

7. Đo các thông số đóng cắt thiết bị;

8. Kiểm tra hoạt động của các cơ cấu an toàn, các bộ phận có chức năng bảo vệ như bộ điều tốc, phanh hãm;

Kết quả kiểm định thiết bị điện

Sau khi kiểm định trạm biến áp, nếu thiết bị đạt yêu cầu thì:

+Dán tem lên thiết bị

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm định

Thời hạn kiểm định thiết bị điện

Thiết bị điện cần được kiểm định trong 3 trường hợp:

1. Kiểm đnh lần đầu

Kiểm định lần đầu thực hiện trước khi đưa vào sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

2. Kiểm định định kỳ được thực hiện trong quá trình sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện;

a) Đối với các thiết bị điện trong dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ, được kiểm định theo chu kỳ đại tu dây chuyền thiết bị trừ trường hp được quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Đối với các thiết bị điện không thuộc dây chuyền đang vận hành không thể tách rời để kiểm định riêng lẻ, được kiểm định định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, nhưng  Không quá 3 năm/lần

3. Kiểm định bất thường

Thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi đã khắc phục xong sự cố hoặc theo nhu cầu của các tổ chức/cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện.

Kiểm định thiết bị điện ở đâu

Kiểm định thiết bị điện tại Vinatetsco

 

%d bloggers like this: